Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
"Papirologija"
  • Serbian Lat
  • English (UK)
Brzina

Brzina kod e-računovodstva je praktično trenutna (u trenutku potrebe može se pristupiti dokumentu, kopirati, štampati, slati ...) Za razmenu jednog dokumenta potrebno je vreme od desetak sekundi. Brzina se ogleda u tome da je za stotine dokumenta potrebno vreme u minutima.Niska cena

Razmena dokumenata poštom, ekspres kuririma, kolima, pešice, u odnosu na online je značajno skuplja i potrebno je neuporedivo više vremena, nezavisno od razdljine ( primer: za dostavu dokumenta na rastojanju od 500 metara je potrebno 20-ak minuta za odlazak i povratak prenosioca. Ako u toku meseca 15-ak puta koristite ovaj način, izgubljeno vreme je 5 sati. Cena angažovanja osobe već prelazi cenu mesečnih troškova za internet vezu. Na većim udaljenostima, odnos troškova Interneta i ostalih načina razmene dokumenta je neuporedivo veći) .

Konkurentnost

E-računovodstvo, omogučuje da imate veći izbor ovlašćenih računovođa i birate u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima najpovoljnije biroe ili agencije.

Pouzdanost

Internet i alati danas razvijeni su na nivou profesinalne upotrebe. Veze su stabilne. Provajderi su pokrili celu teritoriju žičanim, bežičnim vezama i optičkim kablovima. ( primer za pouzdanost alata i bezbednost Interneta su komunikacija na relaciji klijent-banka-Narodna banka Srbije. Klijenti pristupaju svojim računima, vrše elektronsko plaćanje, banke obrađuju i šalju podatke NBS-u, koji takođe obrađuje naloge i vraća bankama tako da su nalozi realizovani za manje od jednog sata)

Bezbednost

Bezbednost je danas na visokom nivou i stalno se unapređuje korišćenjem softversko-hardverskih rešenja. Znamo da se zlonamerni takođe usavršavaju. Kao cilj zlouptrebe su najčešeće banke koje rade sa plastičnim novcem, državne institucije i javne ličnosti. Korišćenjem, VPN-a, SSL sertifikata, elktronskih sertifikovanih potpisa (MUP izdaje besplatno) i nizom zaštitnih sredstava, bezbednost je na nivou pouzdanosti. Jednostavo rečeno, „hakeri“ ne mogu niti da vide šta se šalje pa time niti da počitaju dokument jer je potrebno da pronađu password koji se menja u svakoj sekundi. Agencija LIST VSL Niš ne radi računovodstvo na Internetu već u privatnoj mreži List VSL Lan Srbija. Klijenti pristupaju našoj zaštićenoj privatnoj mreži Srbije. Mi koristimo VPN, FTP i SSL ključeve, a ako Vi imate ličnu kartu sa čipom bezbednost se time povećava na maksimalnu.

Ostale prednosti e-računovodstva

Povećani izbor računovođe bez obzira na udaljenost. Fizička rastojanja nisu od značaja ( primer za ovu tehnologiju: neuporedivo brža će biti razmena između privrednog subjekta i računovođe iz Subotice i Vranja u poređenju, da su čak u  istoj većoj ulici ili većoj zgradi ako se ne koriste alati za e-računovodstvo.
Stalna predaja obrazaca u e-formi državnim organima, bez čekanja u redu. Poreska uprava insistira na tome da će od jaunara 2014. primati samo e-prijave.
Preuzimanje podataka o prodaji iz fiskalne kase sada rade softveri i usmeravaju određenim licima (računovođi, odgovrnom licu ..) . Rešenje pogodno za udaljene maloprodajne objekte, posebno ako ih ima u više naseljenih mesta.
Obrada plata i uplata na tekuće račune svedena je na sat do dva zavisno od broja zaposlenih (za dvesta zaposlenih dovoljno je 2 sata da plate „legnu“ na njihove lične račune)
Statistički podaci o prihodima i rashodima, stanju po magacinima, maloprodajnim objektima .. je svedeno na nekoliko klikova do tabelarnog ili grafičkog prikaza.
Stanje na računima kod poslovnih banaka je dostupno u svakom trenutku, izvodi tokom večeri za isti dan.

Obrada, formiranje digitalne arhive i distribucija DMS-om na „radni sto“ određenog lica (Document manager system)
Digitalna arhiva dokumenata iz tekuće godine i prošlih godina dostupna (7x24) svakog trenutka.
Pristup i razmena dokumentacije računarom, tabletima, mobilnim telefonima (android).
Mogućnost upotrebe e-mail-a za automatsko slanje dokumenata (fakture klijentima, dokumenata kontrolnim organima ... )
Brzina, bezbednost od krađe i gubljenja dokumenta.
Ušteda u vremenu za pristup dokumentu u odnosu na traženje po registratorima.
    Urednost i složenost dokumentacije po velikom broju kriterijuma, asocijatiovno pretraživanje.
Prospekt +77% Preuzmi

Povežite sa nama

Pridružite nam se na Facebook-u Posetite nas na mreži Facebook na kojoj se okupljaju vlasnici radnji i opreduzeća. Pridružite se grupi i delite mišljenja i informacije.

Popularne strane