Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Arhiva dokumentacije
  • Serbian Lat
  • English (UK)

Celokupnu dokumentaciju klijenata List VSL čuva na svojim memorijskim resursima (cloud storage) u sistemu DMS.

DMS sistem poseduje tri podsistema
1. Sistem rezervnih kopija
2. Sistem upravljanja dokumentima
3. Sistem arhiviranja dokumenat

Organizacijom DMS-a postižemo maksimalanu zaštitu od gubitka podataka.
Svaki od podsistema DMS-a ima posebano fizičko skladište podataka (Storage) na kojima se "istovremeno" snima (istovremeno je razlika od nekoliko milisekundi) na dva diska.
Podsistemi su fizički razdvojeni a nalaze se na udaljnim lokacijama (desetak kilometara).
Ovim su zadovoljeni uslovi iz tačke 4, stav 11. člana 24. Zakona o računovodstvu

Podaci klijenata podeljeni su u dve grupe:
1. Originalni podaci klijenata (Glavna knjiga, celokupna pomoćna evidencija, kalkulacije,obračuni, poreske prijave ... )
2. Digitalne kopije (dokumenta koje klijent prima u digitalnoj i papirnatoj formi od poslovnih partnera i ostalih subjekata koji se eventualno prebacuju u digitalni oblik - kopije)

Tako sačuvani podaci na zahtev nadležnog organa možemo da damo na raspolaganju u kratkom roku (na šta zakon obavezuje). Od zahteva našeg klijenta do davanja nadležnom organ nama je potrebno nekoliko minuta, bez obzira fizičku udaljenost.
Nadležni organ koji ima internet može uz odobrenje odgovornog lica (direktora - vlasnika) da dobije traženu ili celokupnu (kontrola sa daljine).
Time se zadovoljeni uslovi iz tačke 1, stav 11. člana 24. Zakona o računovodstvu

Prospekt +77% Preuzmi

Povežite sa nama

Pridružite nam se na Facebook-u Posetite nas na mreži Facebook na kojoj se okupljaju vlasnici radnji i opreduzeća. Pridružite se grupi i delite mišljenja i informacije.

Popularne strane