Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Porez
  • Serbian Lat
  • English (UK)
Knjiga ulaznih računa
Knjiga izlaznih računa
Predaja poreske prijave za PDV
Povraćaj PDV

Obračun dobiti
Poreska prijava PDP po osnovu izmene akontacije
Poresku  prijavu za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na dobit PDP
Poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez na dobit pravnih lica PB 1
Poreski bilans za nedobitne organizacije PBN, PBN 1, PBN2,PBN3
Predaja poreske prijave
Uplata (elektronski)

Prospekt +77% Preuzmi

Povežite sa nama

Pridružite nam se na Facebook-u Posetite nas na mreži Facebook na kojoj se okupljaju vlasnici radnji i opreduzeća. Pridružite se grupi i delite mišljenja i informacije.

Popularne strane